καννάβινος, -η, -ο

καννάβινος, -η, -ο
καννάβινος, -η, -ο και κανναβένιος, -ια, -ιο και κανναβίσιος, -ια, -ιο ο πλεγμένος με κλωστές κανναβιού: Αυτό το ύφασμα είναι κανναβίσιο.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • καννάβινος — like hemp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καννάβινον — καννάβινος like hemp masc acc sg καννάβινος like hemp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανναβίναις — καννάβινος like hemp fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανναβίνης — καννάβινος like hemp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανναβίνοις — καννάβινος like hemp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανναβίνους — καννάβινος like hemp masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανναβίνῳ — καννάβινος like hemp masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καννάβινα — καννάβινος like hemp neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κανάβινος — και καννάβινος, η, ο(ν) (Α κανάβινος και καννάβινος, ίνη, ον) καν(ν)αβένιος, κατασκευασμένος απὸ κάνναβη αρχ. 1. όμοιος με κάν(ν)αβη, με καν(ν)άβι («κράμβη κανναβίνη», Ανθ. Παλ.) 2. ο σχετικὸς με τον κάν(ν)αβον* («κανάβινος κηρὸς ᾧ χρῶνται οἱ… …   Dictionary of Greek

  • -ινος — κατάλ. πολλών επιθέτων η οποία απαντά ευρέως ήδη στον Όμηρο χρησιμοποιούμενη ευρύτερα μέχρι σήμερα. Προφανώς προέκυψε αρχικά από τη σύναψη τού επιθ. νο (< IE * no ) σε θ. ονομάτων σε ι (πρβλ. ἴρ ινος < ἶρις, καννάβ ινος < κάνναβις). Τα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”